ვაკანსიები ეჯაილ სტრუქტურაში

ეჯაილის შესახებ

ეჯაილი მსოფლიოს წამყვან ორგანიზაციებში მუშაობის  თანამედროვე სისტემაა, რომელსაც უკვე იყენებენ ისეთი კომპანიები, როგორებიც არიან: Amazon, Google, Netflix, Ing.

ეჯაილი ხელს უწყობს, ერთი მხრივ თანამშრომლების პროფესიულ ზრდას, ხოლო მეორე მხრივ საუკეთესო შედეგების მიღწევას. 

ეჯაილის მუშაობის პრინციპი გულისხმობს საერთო მიზნების გარშემო სხვადასხვა კომპეტენციის თანამშრომლების გაერთიანებას, ამოცანაზე ფოკუსირებასა და მეტ დამოუკიდებლობას. მუშაობის ასეთ სტილზე გადასვლისას მცირდება რუტინული საქმეები და ბიუროკრატია. თითოეულ თანამშრომელს მეტი თვითგამოვლენისა და დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა ეძლევა, სამუშაო პროცესი კი უფრო საინტერესო და მრავალფეროვანი ხდება.

თიბისი არის რეგიონში პირველი  დიდი კომპანია, რომელიც ეჯაილ სტრუქტურაზე გადავიდა. ეს ცვლილება დაგვეხმარება მივაღწიოთ ჩვენს დიად მიზნებს და გავხდეთ უფრო მოქნილი, ინოვაციური კომპანია. ამავდროულად გავზარდოთ თანამშრომლების ჩართულობა და ბედნიერება ყოველდღიურ სამუშაო პროცესში.

ეჯაილ სტრუქტურის ვაკანსიები შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ საიტზე tbcagile.ge

ვაკანსიები

საოპერაციო ბიზნესის განვითარების ლიგა

.Net დეველოპერი

Android დეველოპერი

გრაფიკოსი დიზაინერი

ფრონტენდ დეველოპერი - ციფრული ბანკინგის გუნდი

ERP დეველოპერი

სისტემის ანალიტიკოსი