ვაკანსიები ეჯაილ სტრუქტურაში

ეჯაილის შესახებ

ეჯაილი მსოფლიოს წამყვან ორგანიზაციებში მუშაობის  თანამედროვე სისტემაა, რომელსაც უკვე იყენებენ ისეთი კომპანიები, როგორებიც არიან: Amazon, Google, Netflix, Ing.

ეჯაილი ხელს უწყობს, ერთი მხრივ თანამშრომლების პროფესიულ ზრდას, ხოლო მეორე მხრივ საუკეთესო შედეგების მიღწევას. 

ეჯაილის მუშაობის პრინციპი გულისხმობს საერთო მიზნების გარშემო სხვადასხვა კომპეტენციის თანამშრომლების გაერთიანებას, ამოცანაზე ფოკუსირებასა და მეტ დამოუკიდებლობას. მუშაობის ასეთ სტილზე გადასვლისას მცირდება რუტინული საქმეები და ბიუროკრატია. თითოეულ თანამშრომელს მეტი თვითგამოვლენისა და დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა ეძლევა, სამუშაო პროცესი კი უფრო საინტერესო და მრავალფეროვანი ხდება.

თიბისი არის რეგიონში პირველი  დიდი კომპანია, რომელიც ეჯაილ სტრუქტურაზე გადავიდა. ეს ცვლილება დაგვეხმარება მივაღწიოთ ჩვენს დიად მიზნებს და გავხდეთ უფრო მოქნილი, ინოვაციური კომპანია. ამავდროულად გავზარდოთ თანამშრომლების ჩართულობა და ბედნიერება ყოველდღიურ სამუშაო პროცესში.

ეჯაილ სტრუქტურის ვაკანსიები შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ საიტზე tbcagile.ge

ვაკანსიები

სერვის ექსპერტი - გადარიცხვების და გზავნილების გუნდი

გუნდის კაპიტანი/სერვის ექსპერტი მობაილ ბანკის გუნდში

.Net დეველოპერი Open API-ის გუნდში

სერვის ექსპერტი ბილინგ გადახდების გუნდში

სერვის ექსპერტი გადახდების ლიგაში

სერვის ექსპერტი - ელექტრონული კომერციის მხარდაჭერის გუნდში