ეჯაილ მწვრთნელი

საოპერაციო ბიზნესის განვითარების ლიგა

თიბისი თანამედროვე, მოქნილ ეჯაილ (Agile) სისტემაზე გადავიდა

რაც გულისხმობს პროცესების გამარტივებას და მუშაობის ახლებურ მეთოდს.

 

შენ შეგიძლია გახდე ერთ-ერთი პირველი ეჯაილ მრჩეველი თიბისიში.

 

ვის ვეძებთ?

 • თუ ურთიერთობები შენი ძლიერი მხარეა

 • მუდმივად სწავლობ და სხვებსაც  უზიარებ ცოდნას

 • ხარ ტექნოლოგიურად გათვითცნობიერებული და გამბედავი

 • არ გეშნია გამოწვევების და სიახლეების

 • შეძლებ იმუშაო თვითორგანიზებულ გუნდებთან ერთად

 • გაქვს კარგი ანალიტიკური და პრობლემების გადაჭრის უნარი

რას გააკეთებ?

 

 • ასწავლი გუნდის წევრებს ეჯაილი პრინციპებს

 • გამართავ გუნდში ეჯაილ პროცესებს

 • იზრუნებ ეჯაილ მეთოდოლოგიის მუდმივ განვითარებასა და გაუმჯობესებაზე  იქნები ახალი იდეების და სიახლეების შემომტანი გუნდების ყოველდღიურ საქმიანობაში

 • დახმარები გუნდებს  პრობლემური საკითხების  მოგვარებაში

 • უზრუნველყოფ სხვადასხვა გუნდების აქტივობების სინქრონიზაციას და საქმიანობის პროცესში, ამ გუნდებს შორის ურთიერთობებისა და რისკების მართვას

 • შეუწყობ ხელს გუნდებს   თვითორგანიზებულობის  და გუნდურობის შენარჩუნებაში

 • მუდმივად წაახალისებ გუნდის წარმატებებს

 • იზრუნებ გუნდის წევრების საქმიანობის მუდმივ  გაუმჯობესებაზე და ეფექტურობაზე

 • დაეხმარები ლიგის ლიდერს  ეჯაილ პროცესების მართვაში

 

კარგი იქნება რომ გქონდეს:

 • Scrum და Kanban ფრეიმვორკების ცოდნა

 • IT  მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება

განაცხადის შევსება