სისტემის ანალიტიკოსი

ეჯაილ გუნდში ვეძებთ სისტემის ანალიტიკოსს.

შენ მოხვდები გუნდში, რომელიც მუშაობს საინტერესო და მასშტაბურ პროექტებზე,

გექნება სრული შემოქმედებითი თავისუფლება იმისთვის, რომ გადაჭრა რთული და საინტერესო ბიზნეს და ტექნოლოგიური ამოცანები;ვის ვეძებთ:


 • თუ ხარ ენერგიული, მოტივირებული და დაკვირვებული;

 • გიყვარს სისტემების დიზაინი და მათი არქიტექტურის ანალიზი;

 • გაქვს სისტემის ანალიტიკოსის, ბიზნეს ანალიტიკოსის, პროგრამისტის ან DevOps ინჟინრის პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება;

 • გაქვს სისტემის არქიტექტურის დოკუმენტის მომზადების გამოცდილება, UML და ERD დაიგრამებით;

 • გაქვს მონაცემთა ბაზებთან და ვებ სერვისებთან მუშაობის გამოცდილება;

 • გაქვს კარგი ანალიტიკური და პრობლემების გადაჭრის უნარი;

 • არ გეშინია გამოწვევების და სიახლეების;

 • შეძლებ იმუშაო თვითორგანიზებულ გუნდებთან ერთად.


რას გააკეთებ?


 • ეჯაილ გუნდთან ერთად მონაწილეობას მიიღებ ბიზნეს ამოცანების, პროცესებისა და მოდელების ანალიზში;

 • დააპროექტებ ბიზნეს ამოცანის შესაბამის გადაწყვეტილებას როგორც არსებული სისტემების გამოყენებით, ისე საჭიროებისამებრ ახალი სისტემის შექმნით;

 • გაანალიზებ და დააპროექტებ სისტემებს შორის ინტეგრაციებს;

 • შეიმუშავებ სისტემის არქიტექტურას ან მოახდენ  არსებულის ოპტიმიზაციას, მაღალი წარმადობის, მდგრადობის, ცვლილებების მიმართ მოქნილობის გათვალისწინებით;

 • გააკეთებ ინტეგრაციების პროცესების ოპტიმიზაციას, მაღალი წარმადობის, მდგრადობის, ცვლილებების მიმართ მოქნილობის გათვალისწინებით;

 • მოამზადებ სისტემის არქიტექტურის დოკუმენტს;

 • ბანკის IT არქიტექტორებთან ერთად განიხილავ და შეათანხმებ სისტემის არქიტექტურას;

 • იმუშავებ სისტემის შექმნასა და განვითარებაზე ადგილობრივ და უცხოელ ვენდორებთან ერთად;

 • მონაწილეობას მიიღებ Continuous integration და Continuous deployment პროცესების აწყობაში;

 • მონაწილეობას მიიღებ სისტემის ვერსიების მართვასა და დანერგვებში.


კარგი იქნება რომ გქონდეს:


 • სისტემის არქიტექტურის შემუშავების პრინციპების ცოდნა, როგორებიცაა სერვისზე ორიენტირებული არქიტექტურა (SOA), Event-driven არქიტექტურა, მიკროსერვისები, Event Sourcing, Domain Drive Design (DDD) და სხვ.