დეველოპერი

ეჯაილ გუნდში ვეძებთ დეველოპერს.

შენ მოხვდები გუნდში, რომელიც მუშაობს საინტერესო და მასშტაბურ პროექტებზე,

გექნება სრული შემოქმედებითი თავისუფლება იმისთვის, რომ გადაჭრა რთული და საინტერესო ბიზნეს და ტექნოლოგიური ამოცანები;


ვის ვეძებთ:

· თუ ხარ ენერგიული, მოტივირებული და დაკვირვებული;

· გიყვარს პრობლემების იდენტიფიცირება და ახლი გადაწყვეტების შექმნა;

· გაქვს რელაციურ მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება (სასურველია Microsoft SQL Server);

· გაქვს C#, Java ან სხვა პროგრამირების ენის ცოდნა და გამოცდილება;

· გაქვს Web პროგრამირების ტექნოლოგიების ცოდნა (HTML, CSS, Javascript, XML)

· არ გეშინია გამოწვევების და სიახლეების;

· შეძლებ იმუშაო თვითორგანიზებულ გუნდებთან ერთად.


რას გააკეთებ?

· ეჯაილ გუნდთან ერთად მონაწილეობას მიიღებ ბიზნეს მოთხოვნების და ამოცანების ანალიზში;

· გააკეთებ ამოცანის შესაბამის ვებ აპლიკაციების დეველოპმენტს (Low Code Development პლატფორმაზე);

· განავითარებ ახალ და არსებულ პროგრამულ უზრუნველყოფას;

· მონაწილეობას მიიღებ აპლიკაციის გამართულად მუშაობასა და ხარისხის უზრუნველყოფაში;

· მხარს დაუჭერ პროგრამული ცვლილებების ტესტირებას;

· მონაწილეობას მიიღებ გუნდის საერთო რესურსების, კომპონენტების/ბიბლიოთეკების, დეველოპმენტის პრინციპების და მიდგომების განვითარებაში