ავტომატიზაციის დეველოპერი

ეჯაილ გუნდში ვეძებთ ავტომატიზაციის დეველოპერს.

შენ მოხვდები გუნდში, რომელიც მუშაობს საინტერესო და მასშტაბურ პროექტებზე,

გექნება სრული შემოქმედებითი თავისუფლება იმისთვის, რომ გადაჭრა რთული და საინტერესო ბიზნეს და ტექნოლოგიური ამოცანები;


ვის ვეძებთ:

· თუ ხარ ენერგიული, მოტივირებული და დაკვირვებული;

· გიყვარს ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაცია;

· გაქვს ვებ სერვისებთან (SOAP, REST), XML-თან (XML/XSD, XSLT/XPath) და სორს კონტროლის სისტემებთან (Git, SVN) მუშაობის გამოცდილება;

· გაქვს ვებ პროტოკოლების ცოდნა;

· გაქვს კარგი ანალიტიკური და პრობლემების გადაჭრის უნარი;

· არ გეშინია გამოწვევების და სიახლეების;

· შეძლებ იმუშაო თვითორგანიზებულ გუნდებთან ერთად.


რას გააკეთებ?

· ეჯაილ გუნდთან ერთად მონაწილეობას მიიღებ ბიზნეს მოთხოვნების და ამოცანების ანალიზში;

· ჩაერთვები რთული ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციის პროცესში, ძირითად ინსტრუმენტად BPM პლატფორმის გამოყენებით(TIBCO BPM);

· შექმნი BPM პროცესებს ამოცანების შესაბამისად;

· გამოიყენებ სინქრონულ და ასინქრონულ საინტეგრაციო სერვისებს;

· შეიტან ცვლილებებს არსებულ იმპლემენტაციებში;

· გააკეთებ BPM პროცესების ოპტიმიზაციას, მაღალი წარმადობის, მდგრადობის, ცვლილებების მიმართ მოქნილობის გათვალისწინებით;

· მონაწილეობას მიიღებ გუნდის საერთო რესურსების, ბიბლიოთეკების, დეველოპმენტის პრინციპების და მიდგომების განვითარებაში


კარგი  იქნება რომ გქონდეს:

· BPMN-ის ცოდნა

· ინტეგრაციების არქიტექტურის შემუშავების პრინციპების ცოდნა და დეველოპმენტში მათი გამოყენების გამოცდილება, როგორებიცაა სერვისზე ორიენტირებული არქიტექტურა (SOA), Event-driven არქიტექტურა, მიკროსერვისები და სხვ.

· რელაციურ ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება (Microsoft SQL Server)

· Java ან C# (.Net framework) ცოდნა და გამოცდილება