ეჯაილ მწვრთნელი

შენ შეგიძლია გახდე ერთ-ერთი პირველი ეჯაილ მრჩეველი თიბისიში.


ვის ვეძებთ?

 • თუ ურთიერთობები შენი ძლიერი მხარეა;

 • მუდმივად სწავლობ და სხვებსაც  უზიარებ ცოდნას;

 • ხარ ტექნოლოგიურად გათვითცნობიერებული და გამბედავი;

 • არ გეშნია გამოწვევების და სიახლეების;

 • შეძლებ იმუშაო თვითორგანიზებულ გუნდებთან ერთად;

 • გაქვს კარგი ანალიტიკური და პრობლემების გადაჭრის უნარი


რას გააკეთებ?

 • ასწავლი გუნდის წევრებს ეჯაილ პრინციპებს;

 • გამართავ გუნდში ეჯაილ პროცესებს;

 • იზრუნებ ეჯაილ მეთოდოლოგიის მუდმივ განვითარებასა და გაუმჯობესებაზე;

 • იქნები ახალი იდეების და სიახლეების შემომტანი გუნდების ყოველდღიურ საქმიანობაში; 

 • დაეხმარები გუნდებს  პრობლემური საკითხების  მოგვარებაში;

 • უზრუნველყოფ სხვადასხვა გუნდის აქტივობების სინქრონიზაციას საქმიანობის პროცესში, ამ გუნდებს შორის ურთიერთობებისა და რისკების მართვას.

 • შეუწყობ ხელს გუნდებს თვითორგანიზებულობის  და გუნდურობის შენარჩუნებაში;

 • მუდმივად წაახალისებ გუნდის წარმატებებს;

 • იზრუნებ გუნდის წევრების საქმიანობის მუდმივ  გაუმჯობესებასა და ეფექტურობაზე

 • დაეხმარები ლიგის ლიდერს  ეჯაილ პროცესების მართვაში

 

კარგი იქნება რომ გქონდეს:

 • Scrum და Kanban ფრეიმვორკების ცოდნა

 • IT მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება 

 
 
შერჩევის შემთხვევაში შენ გადაემზადები და გაეცნობი ეჯაილის სისტემას

© 2020 TBC Bank