სერვის ექსპერტი- საოპერაციო ბიზნესის მართვის ლიგა

ეჯაილ გუნდში, საოპერაციო ბიზნესის მართვის ლიგაში ვეძებთ სერვის ექსპერტს.


შენ მოხვდები გუნდში, რომელიც მუშაობს ყველაზე საინტერესო და მასშტაბურ სტრატეგიულ პროექტებზე, ქმნის, ნერგავს და ავითარებს ბანკის  სტრატეგიას საოპერაციო ბიზნესის ფარგლებში და ზრუნავს პროცესების/პროდუქტების ავტომატიზაციაზე და გამარტივებაზე. შენ გექნება სრული შემოქმედებითი თავისუფლება იმისთვის, რომ იმუშავო გუნდთან ერთად და გადაჭრა რთული და ამავდროულად ძალიან საინტერესო ბიზნეს და ტექნოლოგიური ამოცანები.


ვის ვეძებთ:


 • თუ ხარ ენერგიული, მოტივირებული და დაკვირვებული, გიყვარს სისტემების/პროცესების რედიზაინი და მათი ანალიზი, პრობლემების იდენტიფიცირება და ახალი გადაწყვეტების შექმნა. 

 • გაქვს გამოცდილება ბიზნეს ანალიზის მიმართულებით, ან გაქვს სურვილი განვითარდე ამ კუთხით, ასევე კარგად იცნობ ბანკის საოპერაციო პროცესებს/პროდუქტებს, საბანკო საქმიანობასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობას,

 •  მზად ხარ დაუღალავი შრომისთვის და ახალი გამოწვევებისთვის, მაშინ მოემზადე საინტერესო თავგადასავლებისთვის!


შენ იქნები:

სერვის ექსპერტი, რომელიც მუშაობს ეჯაილ მიდგომებით (Scrum, Kanban) და შეიტან უზარმაზარ წვლილს ისეთი ინოვაციური პროექტების განხორციელებაში, რომლებიც ბანკს მისცემს შესაძლებლობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს IT ინფრასტრუქტურა და ასევე მომხმარებელს შესთავაზოს მის მოთხოვნილებებზე მაქსიმალურად მორგებული მარტივი და ავტომატიზირებული ბიზნეს პროცესები.


შენ დაგევალება:

 • ეჯაილ გუნდთან ერთად ბექლოგის მომზადების პროცესში აქტიური მონაწილეობა,  არსებული და ახალი ბიზნეს პროცესების განვითარების კუთხით, დეველოპმენტის გუნდისათვის ბიზნეს/ტექნიკური მოთხოვნების ჩამოყალიბება და მართვა, ეპიკებზე და User story -ებზე მუშაობა.

 • ამოცანის შესრულების ხარისხსა და  ვადებზე პასუხისმგებლობის აღება.

 • ბიზნეს ამოცანების/ პროცესების მოდელირების ტექნიკების ცოდნა  (Design thinking, Six Sigma).

 • ბიზნეს ამოცანის შესაბამისი გადაწყვეტილების დაპროექტება, როგორც არსებული სისტემების გამოყენებით, ისე საჭიროებისამებრ ახალი სისტემის შექმნით;

 • მომხმარებლის საჭიროებას მორგებული ეფექტური, მარტივი, ავტომატური, კონფიგურირებადი საოპერაციო პროცესების/პროდუქტების შექმნა და არსებულის გაუმჯობესებაზე აქტიური მუშაობა.

 • ბიზნესთან /ჩართულ მხარეებთან აქტიური კომუნიკაცია (ინტერვიუ/შეხვედრები და  ა.შ) მოთხოვნების შეგროვების მიზნით და მიღებული ინფორმაციის ანალიზი (ბიზნეს პროცესების დიაგრამირება) საუკეთესო ბიზნეს მოდელის ჩამოყალიბებისთვის.

 • კლიენტების რეგისტრაციის/ მონაცემების სრულყოფის პროცესების შექმნასა და ავტომატიზაციის პროცესში  აქტიური მონაწილეობა.

 • საკანონმდებლო ცვლილებების/საოპერაციო რისკების მოთხოვნების გაანალიზება, განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ დასკვნის მომზადება, ბანკის მასშტაბით ყველა საჭირო რგოლის ინფორმირება და ცვლილებების შესრულების პროცესის კოორდინაცია და მონიტორინგი;

 • ამოცანის  დიზაინის, დაპროგრამების, ტესტირებისა და დანერგვის და შემდგომი მონიტორინგის/კონტროლის  ფაზებში ფუნქციონალური ექსპერტის როლის შესრულება;

უნდა გქონდეს:

 • უმაღლესი განათლება, სასურველია ბიზნეს ადმინისტრირების/ინფორმაციული ტექნოლოგიების დარგში;

 • ბანკში საოპერაციო პროცესების/პროდუქტების განვითარების მიმართულებით ან ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობის გამოცდილება;

 • საბანკო საქმიანობასთან დაკავშირებული შიდა და გარე რეგულაციების ცოდნა;

 • ბანკის საოპერაციო პროცესების/პროდუქტების ცოდნა;

 • ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნება;

 • ბიზნეს პროცესების მოდელირების (ტექნიკების/მეთოდოლოგიების) ცოდნა;

 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;

 • გუნდურად მუშაობის უნარი;

 • დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღების უნარი;

 • ლოგიკური აზროვნების უნარი;

 • საქმიანობის დაგეგმვის და ორგანიზების უნარი;

 • უნდა იყო კომუნიკაბელური და ინიციატივიანი

კარგი  იქნება რომ გქონდეს:

 • Agile (Kanban) გუნდში სერვის ექსპერტის პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება;

 • სისტემის დანერგვების მიმართულებით გამოცდილება;

 • სერვისების(მაგ. Rest) გარჩევის/ტესტირების გამოცდილება; მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება;

 • მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ტექნიკურ ამოცანებზე მუშაობის;

© 2020 TBC Bank