ვაკანსიები

გადახდების განვითარების ლიგა

სერვის ექსპერტი - გემბლინგ გადახდების გუნდი

ინტეგრაციების დეველოპერი

გადახდების განვითარების ლიგა

სერვის ექსპერტი/გუნდის კაპიტანი - საგადახდო სისტემებთან ანაგრიშსწორების გუნდი

მონაცემთა ბაზის დეველოპერი

UX დიზაინერი

ციფრული ბიზნესის განვითარების ლიგა

DevOps ინჟინერი - ციფრული ბანკინგის გუნდი

ტესტირების ავტომატიზაციის ინჟინერი

საოპერაციო ბიზნესის განვითარების ლიგა

სერვის ექსპერტი

მარკეტინგის ლეგიონი

მარკეტერი

გადახდების განვითარების ლიგა

სერვის ექსპერტი - საგადახდო სისტემებთან ანაგრიშსწორების გუნდი

Android დეველოპერი

დეველოპერი

ციფრული ბიზნესის განვითარების ლიგა

სისტემის ანალიტიკოსი (tech)-ციფრული ბანკინგის გუნდი

UI დიზაინერი

საოპერაციო ბიზნესის განვითარების ლიგა

სერვის ექსპერტი/გუნდის კაპიტანი

მარკეტინგის ლეგიონი

გრაფიკოსი დიზაინერი

.Net დეველოპერი

ციფრული ბიზნესის განვითარების ლიგა

რილიზ მენეჯერი/სერვის ექსპერტი

ფრონტენდ დეველოპერი - ციფრული ბანკინგის გუნდი

ციფრული ბიზნესის განვითარების ლიგა

.Net დეველოპერი-ციფრული ბანკინგის გუნდი

© 2020 TBC Bank