ვაკანსიები

ბიზნეს სეგმენტების მართვის ლიგა

სერვის ექსპერტი - ბიზნეს მობაილბანკის გუნდი

საოპერაციო ბიზნესის განვითარების ლიგაში

სერვის ექსპერტი/ გუნდის კაპიტანი -საოპერაციო ბიზნესის განვითარების ლიგაში

ციფრული ბიზნესის განვითარების ლიგა

ციფრული ბიზნესის განვითარების ლიგის ლიდერი

ERP დეველოპერი

ფრონტენდ დეველოპერი - ციფრული ბანკინგის გუნდი

ტესტირების ავტომატიზაციის ინჟინერი - ციფრული ბანკინგის გუნდი

ინტეგრაციების დეველოპერი

სერვის ექსპერტი/გუნდის კაპიტანი - გადარიცხვების და გზავნილების გუნდში

საოპერაციო ბიზნესის განვითარების

სერვის ექსპერტი-საოპერაციო ბიზნესის განვითარების ლიგაში

მარკეტინგის გუნდი

გრაფიკოსი დიზაინერი

Android დეველოპერი

სისტემის ანალიტიკოსი

iOS დეველოპერი

გადახდების განვითარების ლიგა

სერვის ექსპერტი - საგადახდო სისტემებთან ანაგრიშსწორების გუნდი

სერვის ექსპერტი მაღალ შემოსავლიანი სეგმენტის საოპერაციო პროდუქტების განვითარების გუნდში

სერვის ექსპერტი ბანკომატების გუნდში

ბიზნეს სეგმენტების მართვის ლიგა

სერვის ექსპერტი/გუნდის კაპიტანი - ბიზნეს ინტერნეტბანკი

.Net დეველოპერი-ციფრული ბანკინგის გუნდი

.NET დეველოპერი

მონაცემთა ბაზის დეველოპერი